onsdag 21. juli 2010

Ting som jeg med min tørre humor synes er morsomt

At naboene har flytta, og at den siste avisen som kom til dem, og har blitt liggende i flere uker, ironisk nok har overskriften "Flyttefeber".

1 kommentar:

Takk for alle kommentarer og tilbakemeldinger! :)